Ope: 10 – 18 (16)
Mat: 08 – 21 (09 – 20)
Avvikande opningstider

Elektronisk gåvekort

Her kan du betala og aktivera eit tomt gåvekort du vil gi bort. Tomme gåvekort får du i alle butikkane på Fjord’n senter.

Capri ope:

Måndag–laurdag kl. 11–21
Sundag kl. 13–21

Vinmonopolet ope:

Torsdag kl. 12–17
Fredag kl. 12–17
Laurdag kl. 12–16
(Stengt dei andre dagane)

Utvidinga av Fjord'n senter

Det er gledeleg at første spadetak snart kan takast i utbygginga av senteret. No er ny parkeringsplass ferdig asfaltert og klar til å takast i bruk, noko som gjer det mogleg å starta utbygginga av sjølve senteret.

Nye bygget vert på totalt ca. 4 600 m2, derav overbygget torg på ca. 1 000 m2 mellom eksisterande bygg og nybygget. Ny Spar-butikk i nybygget blir på ca. 1 200 m2. Ellers er nye bygget fylt opp med kontorer til Fusa Kommune, deriblant ny helsestasjon og helsesenter. Tombre Fiskeanlegg vert også leigetakar i nybygget.

Spar-butikken flyttar altså ut av gamlebygget, og det frigjer plass til nye aktørar. Det er teikna kontrakt med Link-Brands som får ein 300 m2 stor butikk med merkevare til born, damer og herrar. Apoteket flyttar til større lokale, der Spar er plassert i dag. I tillegg vert kafeen flytta til området der det er post-ekspedisjon i dag, med sittegrupper i det nye torg-bygget. Me gler oss til nye bygget kan takast i bruk, september 2019.

Fjord'n senter Fjord'n senter modell 1
					 Fjord'n senter modell 2

Avvikande opningstider

 

Vitusapotek Fusa

Måndag–onsdag kl. 10.00–17.00
Torsdag kl. 10.00–18.00
Fredag kl. 10.00–17.00
Laurdag kl. 10.00–15.00

www.vitusapotek.no

 

Capri

Måndag–laurdag kl. 11–21
Sundag kl. 13–21

klikk her for meny

 

Sparebanken Vest

Vi har ope for drop-in:
onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00–12.00
 
Rådgjeving (timebestilling)
Onsdag 08.00–16.00
Torsdag 08.00–18.00
Fredag 08.00–16.00

Kundeservice, tlf. 915 05555:
Alle dagar kl. 07.00–23.00,
inkludert laurdag og sundag
men ikkje heilagdagar

www.spv.no

Vinmonopolet

Torsdag kl. 12.00–17.00
Fredag kl. 12.00–17.00
Laurdag kl. 12.00–16.00
(Stengt dei andre dagane)