Ope: 10 – 18 (16)
Mat: 08 – 21 (09 – 20)
Avvikande opningstider

Elektronisk gåvekort

Her kan du betala og aktivera eit tomt gåvekort du vil gi bort. Tomme gåvekort får du i alle butikkane på Fjord’n senter.

Capri ope:

Måndag–laurdag kl. 11–21
Sundag kl. 13–21

Vinmonopolet ope:

Torsdag kl. 12–17
Fredag kl. 12–17
Laurdag kl. 12–16
(Stengt dei andre dagane)

Personvern hos Fjord’n senter

Personvern er viktig for Fjord’n senter og vi følgjer til ei kvar tid
gjeldande reglar for behandling av personopplysingar gitt i personopplysningslova og personvernforordninga (GDPR). Her gir vi deg som kunde ei oversikt over kva informasjon som vert samla inn og kva me brukar den til.

 

Kva informasjon samlar me inn i Kundeklubb og Wifi?

Kundeklubb

Fjord’n senter sitt nyheitsbrev er levert av Make AS. Ved å samtykke i Fjord’n senter sine vilkår, godtek du at e-post og/eller telefonnummer samt eventuelle segmenteringsdata som vert registrert, kan brukest av Fjord’n senter til å sende ut invitasjonar til kundekveldar og forsal, samt informasjon om nye produkt, merke og butikkar.

 

Fjord’n senter gjestenettverk

Fjord’n senter sin gjesteportal er levert av Telenor Inpli og Skylab AS. Ved bruk godtek du at me samlar inn e-post og/eller telefonnummer, samt at eventuelle segementeringsdata vert registrert i Fjord’n senter kundeklubb med same bakgrunn som avsnitt over (Kundeklubb).

Korleis vert informasjonen me samlar inn brukt?
Informasjonen vi samlar inn brukar vi til å sende deg relevant informasjon på e-post, SMS og via sosiale medier. Informasjon som vert samla inn om bruk av tenestene til Fjord’n senter er anonymisert.

Tredjepart

Fjord’n senter sel ikkje personopplysingar vidare til tredjepart. Informasjonen vert heller ikkje nytta eller videreformidla til tredjepart.

 

Kan informasjonen bli sletta/kor lenge vert den oppbevart?

Make Newsmail er databehandler for nyheitsbrevet. E-postadressa blir lagren i ein eiga database, som ikkje er delt med andre og vert sletta når du seier opp abonnementet. E-postadressa vert og sletta om vi får tilbakemelding om at den ikkje er aktiv.Telenor Inpli og Skylab AS er databehandler for gjestenett. Innsamla data vert lagra i ein eiga database, er ikkje delt med andre og vert sletta etter 7 dagar. Du kan trekkje ditt samtykke til å behandle personopplysingar i samband med målretta marknadsføring. Det gjer du lettast ved å følgje avmeldingslinken i bunnen av kvart nyheitsbrev. Du kan og kontakte oss på post@fjorden-senter.no for å melde deg av.

Fjord’n senter, ved senterleiar, er ansvarleg for behandlinga av personopplysingar.

Avvikande opningstider

 

Vitusapotek Fusa

Måndag–onsdag kl. 10.00–17.00
Torsdag kl. 10.00–18.00
Fredag kl. 10.00–17.00
Laurdag kl. 10.00–15.00

www.vitusapotek.no

 

Capri

Måndag–laurdag kl. 11–21
Sundag kl. 13–21

klikk her for meny

 

Sparebanken Vest

Vi har ope for drop-in:
onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00–12.00
 
Rådgjeving (timebestilling)
Onsdag 08.00–16.00
Torsdag 08.00–18.00
Fredag 08.00–16.00

Kundeservice, tlf. 915 05555:
Alle dagar kl. 07.00–23.00,
inkludert laurdag og sundag
men ikkje heilagdagar

www.spv.no

Vinmonopolet

Torsdag kl. 12.00–17.00
Fredag kl. 12.00–17.00
Laurdag kl. 12.00–16.00
(Stengt dei andre dagane)